logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Ons netwerk

De Kring OuderenZorg (KOZ) AMC en partners is één van de acht nationale geriatrienetwerken voortgekomen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Ruim 50 ouderenbonden, patiënt- en mantelzorgorganisaties, ziekenhuizen (koepels van) verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, apothekers, GGZ-instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten, welzijnsinstellingen, kennisinstellingen en GGD’s werken in dit netwerk samen om de zorg voor ouderen met een complexe problematiek te verbeteren.

In het netwerk is een centrale rol weggelegd voor 
ouderen. De ouderen zelf geven urgente knelpunten in zorg, wonen en welzijn aan. Vervolgens formuleren de aangesloten partners gezamenlijk projecten om deze knelpunten aan te pakken.

Login