logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Zorgmodellen

Op dit moment wordt er door de Kring Ouderenzorg AMC veel onderzoek verricht naar een goede, dus betrouwbare, opsporingsmethode voor ouderen met een verhoogd risico op functieverlies, een systematische herkenning van veelvoorkomende problemen en een effectieve aanpak hiervan.

Dit pakket aan maatregelen (screening, diagnostiek en interventie) wordt een zorgmodel genoemd. Zowel in de eerste, als in de tweede lijn wordt gewerkt met zorgmodellen. Toch is onderscheid tussen deze zorgmodellen van belang.

Het zorgmodel in de eerste lijn is bedoeld voor thuiswonende, in het algemeen gezondere ouderen. In de tweede lijn daarentegen gaat het om ouderen die met een of meerdere ziekten zijn opgenomen in een ziekenhuis.

 

 

Login