logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Achtergrond

De EigenKrachtWijzer (www.eigenkrachtwijzeralmere.nl) behandelt alle welzijn- en zorgthema’s waarmee ouderen geconfronteerd worden. Als methodiek ondersteunt de digitale vragenlijst (primair) het vinden van eigen mogelijkheden van de ouderen voor het oplossen van knelpunten. De EigenKrachtWijzer biedt inzicht in de mogelijkheden van ouderen zelf om hulpbronnen te activeren ter verhoging van de kwaliteit van leven. Bovendien ondersteunt het instrument de cultuuromslag in denken en handelen van zorg- en welzijnsprofessionals, de gewenste ‘kanteling’ in de WMO, waarbij de eigen kracht en participatie van mensen in de samenleving voorop staat.

Doelgroep
Het onderzoek richt zich op ouderen van 65 jaar en ouder uit de gemeente Almere met meervoudige problematiek. In totaal zullen 200 ouderen deelnemen aan dit onderzoek. De ouderen zijn bekend bij één van de volgende organisaties: ServicePuntZ (WMO loket), Vrijwilligers en mantelzorgcentrale VMCA, Zorggroep Almere, Welzijnsorganisatie de Schoor of Leger des Heils.

Login