logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Functiebehoud In Transitie (FIT)

Transitie experiment

Het onderzoek Functiebehoud in Transitie (FIT) onderzoekt of het systematisch screenen van thuiswonende ouderen op een verhoogd risico op functieverlies en het aanbieden van preventieve interventies
gecoördineerd door een verpleegkundige, zorgt voor langdurig behoud van functioneren, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Het effect van de multidisciplinaire interventie en zorgcoördinatie door een verpleegkundige wordt onderzocht in een gerandomiseerd controle onderzoek.

 Factsheet FIT

 Handleiding FIT 

Contact met het projectteam 

E: fit@amc.nl 
T: 020-5665991

Login