logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Diagnostiek in 1ste lijn

De diagnostiek vindt plaats op grond van anamnese. Overig onderzoek vindt plaats als er gedacht wordt aan een onderliggende somatische of psychische oorzaak van de slaapstoornis.

Bij verdenking op een slaapapnoesyndroom of narcolepsie is een heteroanamnese zinvol, maar dit komt weinig voor bij ouderen. Bij Restless Legs Syndrome moet het Hb en Ferritine worden gecontroleerd om ijzerdeficiëntie uit te sluiten (9).


Diagnostiek in de 2e lijn 
Login