logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Interventies in 1ste lijn

Algemeen

 • Geef informatie over de normale slaap en vertel dat ouderen oppervlakkiger en korter slapen, maar soms wel veel tijd in bed doorbrengen: ouderen gaan op dezelfde tijd naar bed maar liggen lang wakker en denken dus dat ze een slaapprobleem hebben, terwijl minder slaap juist normaal is.
 • Geef slaapadviezen over slaaphygiëne, zie hierboven: adviezen voor slaapbevorderend gedrag (9).

Medicamenteuze behandeling:

 • Chronisch gebruik van slaapmiddelen is niet aan te raden wegens gewenning en bijwerkingen (o.a. vallen) (10), alleen ter overbrugging bij bijvoorbeeld acute psychosociale problemen. Geef maximaal 10 tabletten met uitleg.
 • Als er toch een slaapmiddel nodig is, schrijf dan een kortwerkende benzodiazepine voor zoals temazepam, of een kortwerkende niet-benzodiazepine zoals zopiclon.
 • Melatonine is geregistreerd voor slaapproblemen bij 55-plussers, hierover is beperkte evidence (11).
 • Trazodone en andere antidepressiva zijn niet geregistreerd voor slaapproblemen (12).

Chronisch slaapmiddelgebruik:

 • Voorkomen is beter dan genezen.
 • Probeer een stopbrief om de patiënt te helpen bij het stoppen met het gebruiken van slaapmiddelen.
 • Als dit niet lukt, kan gereguleerde dosisreductie worden toegepast (zie NHG standaard (3)).

   Doorverwijzen:

   De patiënt wordt verwezen naar een klinisch geriater of gespecialiseerde slaapkliniek indien:

   • Er ernstig onderliggend somatisch lijden is;
   • Er verdenking is op een slaapapnoesyndroom;
   • Eventueel bij ernstige klachten van restless legs of periodic leg movement disorder.

   Referenties

  • Login