logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Risicofactoren

Vallen bij ouderen kan door meerdere intrinsieke (persoonsgerelateerde) en extrinsieke (omgevingsgerelateerde) risicofactoren worden bepaald. Verschillende risicofactoren kunnen gelijktijdig een rol spelen en vaak wordt een val veroorzaakt door een samenspel van meerdere factoren.

Risicofactoren voor vallen bij zelfstandig wonende ouderen

Risicofactor

Niveau van bewijsvoering

Mobiliteitsstoornissen

1

Eerder gevallen

2

Psychofarmaca

2

Moeite met activiteiten van het dagelijks leven (ADL)

3

Lichamelijke activiteit

3

Gewrichtsaandoeningen

3

Visusstoornissen

3

Urine-incontinentie

3

Ziekte van Parkinson

3

Duizeligheid

3

Polyfarmacie

4

Leeftijd

4

Vrouwelijk geslacht

4

Depressieve symptomen

4

Cognitieve stoornissen

4Risicofactoren voor vallen in het ziekenhuis

Risicofactor

Niveau van bewijsvoering

Eerder gevallen

1

Mobiliteitsstoornissen

1

Lange opnameduur

1

Ziekten van hartvaatstelsel

1

Verwardheid

1

Psychofarmaca

1

Cognitieve stoornissen

2

Visusstoornissen

3

Gehoorstoornissen

3

Ziekte van Parkinson

3

Geslacht

4

Screenen in 1ste lijn


Login