logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Diagnostiek in de 1ste lijn

De evaluatie van het val-en fractuurrisico in de 1e lijn door huisarts, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige of specialist ouderengeneeskunde bestaat uit:

  1. Algemene anamnese;
  2. Algemeen lichamelijk onderzoek;
  3. Anamnese risicofactoren vallen;
  4. Onderzoek mobiliteit;
  5. Onderzoek woning op valgevaar met behulp van checklist.

Zie ook de checklist veiligheid in en om het huis om het risico op vallen in en om de woning te verkleinen.

Tabel anamnese risicofactoren voor vallen

Risicofactor

Verdere diagnostiek

Noteer aanwezigheid risicofactor of score op vragenlijst

Mobiliteit

Gebruikt u een hulpmiddel bij het lopen? (neem over uit CGA)

 

 

Gebruik psychofarmaca

Gebruikt patiënt benzodiazepines, antidepressiva, sedativa, antipsychotica?

 

Polyfarmacie

Gebruikt patiënt 5 of meer verschillende soorten medicatie? (neem over uit medicatieanamnese in CGA)

 

Beperkingen in ADL

Neem de score op de Katz-ADL index over uit het CGA

 

Lichamelijke activiteit

Noteer hoeveel de patiënt beweegt per dag

                  minuten

Visusstoornis

Heeft patiënt ondanks gebruik van bril, moeite met zien? (neem over uit CGA)

 

Urine-incontinentie

Is patiënt incontinent voor urine of ontlasting? (neem over uit CGA)

 

Depressieve symptomen

Neem de score op de GDS-2 over uit het CGA

 

Cognitieve stoornis

Neem de score op de MMSE over uit het CGA

 

Gewrichtsaandoening

Heeft de patiënt reumatoide of artrose? Neem over uit HIS

 

Ziekte van Parkinson

Heeft patiënt de ziekte van Parkinson? Neem over uit HIS

 

Vrouwelijk geslacht

Is de patiënt vrouw? Zo ja dan heeft zij een verhoogd risico op vallen

 

Leeftijd

Noteer leeftijd van de patiënt

  

 

 

Login