logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Interventie in 2e lijn

Algemeen

Omdat de meeste vallen multifactorieel bepaald zijn, is een multifactorieel valpreventieprogramma een logische manier om het aantal valincidenten te verminderen.

Een multifactorieel valpreventieprogramma wordt opgesteld door een verpleegkundige, arts, fysiotherapeut en eventueel de ergotherapeut.

Het programma start na een bezoek aan de Spoedeisende hulp na een val of ivm een verwijzing door huisarts of specialist.

Risicofactoren en interventies:

Risicofactor

Interventie

Door wie

Mobiliteit

Oefenprogramma/ bevorderen fysieke activiteit
Spierkrachtverbetering en verbeteren evenwicht
Gebruik loophulpmiddelen:
- Bepalen welk hulpmiddel geschikt is
- Aanvraag loophulpmiddel bij WMO-loket gemeente
Zorg voor de aanwezigheid van goed schoeisel tijdens opname

Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Transferverpleegkundige


Verpleegkundige vraagt dit aan mantelzorg

Psychofarmaca

Medicatie-evaluatie

Geriater

Visusstoornis

Zorg dat patiënt een bril draagt
Voer stappenplan slechtziendheid uit

Afdelingsverpleegkundige
Zie stappenplan

Gehoorstooris

Zorg dat patiënt zijn gehoorapparaten draagt
Voer stappenplan slechthorendheid uit

Afdelingsverpleegkundige
Zie stappenplan

Delier/verwardheid

Voer stappenplan delier uit

Zie stappenplan

Cognitieve stoornis

Voer stappenplan cognitieve stoornis uit

Zie stappenplan

Frequent toiletbezoek

Registreer vochtintake
Gebruikt patiënt medicatie die frequent toiletgebruik stimuleert? Kijk dan naar tijdstip dat meest geschikt is
Zorg zo nodig voor postoel naast het bed

Afdelingsverpleegkundige

Ziekte van het hart en vaatstelsel

Meten van orthostatische hypotensie
Cardiovasculair onderzoek
Medicatie-evaluatie

Geriatrieverpleegkundige
Geriater
Geriater

Ziekte van Parkinson

Medicatie-evaluatie

Geriater

Overige aandachtspunten

Syncope

Cardiovasculair en neurologisch onderzoek

Geriater

Osteoporose

Bekijk fraxscore uit CGA
Voer stappenplan osteoporose uit

Geriater

Veiligheid

Schakel familie/ kennissen van de patiënt in om aanwezig te zijn bij de patiënt (ook buiten bezoektijd).
Mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator/ looprek/stok in het zicht en binnen handbereik zetten van de patiënt.
Gebruik een alarmmat.
Zo mogelijk fixatie/ bedhekken verwijderen.

Afdelingsverpleegkundige

 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis

Van een oudere patiënt met een verhoogd valrisico is het bekend dat het valrisico ook na ontslag, en dan vooral de eerste 3 maanden na ontslag, vaak verhoogd blijft.

Daarom is het van belang om te zorgen voor een goede nazorg na ontslag. Hierbij is het belangrijk om voorlichting en adviezen over valpreventie te geven aan patiënt en zijn naasten.

Ook kan het noodzakelijk zijn om fysiotherapie aan te vragen na ontslag om de mobiliteit verder te verbeteren en het valrisico te verkleinen. Tenslotte is een schriftelijke overdracht naar de huisarts, verpleeghuisarts en thuiszorg nodig voor de continuïteit van zorg.

Financiering 

Login