logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Screenen in 2e lijn

Screening vindt plaats tijdens het opnamegesprek of binnen 24 uur na opname in het ziekenhuis, door middel van het stellen van de volgende vraag:

 Is de patiënt in de afgelopen zes maanden één of meer keer gevallen?


Diagnostiek in de 1ste lijn

 

Login