logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Risicofactoren

   Minimize
De belangrijkste risicofactoren zijn:
  • Hoge leeftijd;
  • Geheugenproblemen;
  • Functieverlies;
  • Gebruik van alcohol of opiaten;
  • Eerder doorgemaakt delirium;
  • Visus- en/of gehoorstoornissen.

De kans op het ontwikkelen van delirium hangt samen met de combinatie van de risicofactoren en de ernst van de uitlokkende factor. Ondanks het frequente voorkomen wordt delirium vaak niet herkend door artsen en verpleegkundigen. De symptomen van delirium kunnen verward worden met die van een dementie of een depressie. Op de lange termijn kan delirium ingrijpende gevolgen hebben zoals verlies van zelfredzaamheid, cognitieve stoornissen en een verhoogd risico op overlijden. Er is nog weinig bekend over de ontstaanswijze van delirium, maar er wordt gedacht dat het veroorzaakt wordt door een (relatief) overschot aan dopamine ten op zichten van acetylcholine in de hersenen.

Login