logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Screenen in 1ste lijn

GDS-2:

  1. Heeft u zich de afgelopen maand somber, depressief of wanhopig gevoeld?
  2. Had u de afgelopen maand minder interesse of plezier in dingen?

Indien één vraag positief wordt beantwoord, wordt doorgegaan met de GDS15.

GDS-15:

Dit is een lijst met 15 vragen, die ook door de patiënt zelf ingevuld kan worden. Het betreft een gevalideerde, verkorte versie van GDS 30.

Score: Omslagpunt 5/6, bij somatisch zieken 7/8. Zie bijlage 1.
Bij mensen met duidelijke cognitieve stoornissen (MMSE<15) is de GDS minder betrouwbaar.


Screening in 2e lijn 

Login