logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Financiering

WMO

Informatie, advies en ondersteuning van de oudere dan wel mantelzorger brengt voor de burger geen kosten met zich mee (wordt vergoedt vanuit de WMO).
Voor deelname aan trainingen kan wel een eigen bijdrage worden gevraagd.

Afhankelijk van de fase waarin de ouderenmishandeling zich bevindt, wordt er vaak een andere instantie ingeschakeld die het probleem gaat behandelen. Het is afhankelijk van de situatie welke instantie dit zal zijn.

Ontlasting van de mantelzorger via een CIZ-indicatie/AWBZ

Als het doorverwijzing naar een huisarts, eerstelijnspsycholoog of ergotherapeut (mantelzorger)  betreft, zal vergoeding vaak via de zorgverzekering verlopen.


Richtlijnen en Referenties 

Login