logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

Financiering

Voorlichting over de mogelijkheden tot financiering van de hulpmiddelen & zorg; uitgevoerd door POH ouderenzorg.

Doel
De patiënt voorzien van meer informatie om de voorgestelde en door de patiënt geaccepteerde interventies uit te kunnen (laten) voeren. 

Aanpak
Fysiotherapie voor mobilitietstraining is opgenomen in het aanvullend pakket van de zorgverzekering. Er is een doorverwijzing voor nodig. Het verplichte eigen risico is niet van toepassing voor deze vorm van fysiotherapie.

Fysiotherapie voor chronische ziekten, waarvoor meer dan 10 behandelingen nodig zijn valt onder de basisverzekering. Het verplichte eigen risico is wel van toepassing op deze vorm van fysiotherapie.

Richtlijnen en referenties

Login