logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

ACHTERGROND

De medicatieanamnese gaat uit van de NHG praktijkwijzer ouderenzorg en wordt bij alle oudere patiënten afgenomen.

De medicatieanamnese wordt gevolgd door een beslisboom, waarbij mogelijke problemen met medicatie en mogelijke acties in kaart gebracht zijn.

Login