logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 


Diagnostiek

Medicatie-beoordeling 

Wanneer één van de screenende vragen met ja beantwoord wordt, wordt een medicatie-beoordeling uitgevoerd, met behulp van de medicatie-anamnese. Deze is te vinden onder
Toolkit Medicatie-anamnese

De medicatie-beoordeling omvat alle relevantie informatie die nodig is om de medicamenteuze behandeling van de oudere te optimaliseren in de inteventie-fase. 

Kenmerken van de oudere 

Daarnaast is het van belang te registreren in hoeverre sprake is van de volgende factoren:    

 - Cognitieve stoornissen
 - Fysieke beperkingen, die het gebruik van medicatie bemoeilijken; denk daarbij aan tastzin, gewrichtsaandoeningen
 -

Bestaande hulp bij de medicatie-inname: zet de oudere zelf zijn medicatie uit of krijgt hij daarbij hulp van een wijkverpleegkundige?


Interventie

Login