logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

Doel

1.  De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren
2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie.
3. 

De continuïteit van de medicatietherapie waarborgen, zowel in  de thuissituatie, als bij de overdracht van ziekenhuis naar de thuissituatie.


Direct naar:
Toolkit polyfarmacie


 

 

 

 

 

 

 

Login