logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

   Minimize

Risicofactoren

Medicatiegebruik: verschillende medicijnen spelen een grote rol bij slikstoornissen. (Richtlijn Slikproblemen NVVA 2001)

- medicijnen die de spierkracht beïnvloeden: neuroleptica, calciumantagonisten, nitraten, dopamine-agonisten

- medicijnen met invloed op de speekselproductie: anticholinerge middelen, ACE-remmers, diuretica, opiaten, tricyclische antidepressiva

- medicijnen die het slijmvlies van de orofarynx of oesofagus kunnen beschadigen (doxycicline, aspirine, ferrosulfaat, kaliumchloride, NSAID’s, prednison) - medicijnen die aandacht en concentratie beïnvloeden.

Login