logo
logo logo
logo logo
logo  
    Search

 

RISICOFACTOREN

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die de therapietrouw beïnvloeden:

Tabel 1: Factoren die therapietrouw beïnvloeden (bron: module therapietrouw, DGV)

Factor

Voorbeeld

Therapie gerelateerd

Duur van de behandeling
Mate van bijwerkingen
Effectiviteit van de behandeling
Aantal verschillende middelen
Gebruikersgemak

Patiënt gerelateerd

Motivatie van de patiënt
Ziekte-inzicht
Kennis van ziekte en behandeling
Beleving van ziekte en behandeling
Cognitieve problemen (dementie, beginnende geheugenproblemen)
Problemen met tastzin en fijne motoriek (moeilijk openen van verpakking)

Conditie gerelateerd

Ernst van de symptomen van de aandoening
Comorbiditeit
Mate van progressie van de aandoening

Gezondheidssysteem gerelateerd

Tijd voor educatie van patiënten
Aandacht voor problemen bij inname medicatie en bijwerkingen
Samenwerking tussen arts en apotheker

Sociaaleconomisch

Sociaaleconomische status van patiënt (van invloed op leefstijl, financiën, mogelijkheden)
Culturele omstandigheden en geloof
Screenen

Login